مجموعه. تولیدی. وهنری معرق چوب. سیمرغ با بیش از 19 سال فعالیت

نمودار تولید محصولات

نمودار زیر میزان درخواست سفارشات معرق را به تفکیک نمایش می دهد.

میزان سفارشات معرق در سال گذشته

با توجه به نمودار روبرو میزان سفارشات میز معرق از سایر سفارشات بیشتر میباشد. با توجه به میزان بالای سفارشات میز معرق مجموعه معرق سیمرغ با بکارگیری نیروهای متخصص متعدد توانسته تمامی سفارشات را در اسرع وقت آماده و تحویل مشتریان محترم نماید.

میز معرق

پارکت و راه پله معرق

تابلو معرق

درب معرق

همکاران ما

همکاران ما در مجموعه معرق سیمرغ به شرح زیر می باشند.

همکار اول

شغل نفر اول

همکار دوم

شغل نفر دوم

همکار سوم

شغل نفر سوم

همکار چهارم

شغل نفر چهارم