مجموعه تولیدی وهنری معرق چوب سیمرغ۰۹۱۱۲۵۷۰۲۷۰قدبنان

مطالب

در این بخش می توانید مطالب با موضوعات متنوع را مشاهده نمایید.

مدیریت دولتی

بنام هستی بخش

 

مدیریت دولتی سال هاست که دچار آفات های عدیده ای در مسیر اداره کشور گردیده است،آفاتی که چون موریانه نظام اداره کشور را از درون دچار تخلخل نموده و مانعی عظیم در مسیر هم افزایی و بهره وری حداقلی گردیده.از عمده این علل باید به دو مؤلفه:

-عدم وجود تخصص لازم(مدیران غیر مرتبط)

-انجام وظائف و امور خارج از محدوده های تعریف شده.

اشاره نمود،در مورد  نخست باید به جابجایی های کوتاه مدت مدیران در پستهای غیر مرتبط با مدرک و تخصص این عزیزان پرداخت،معظلی که با انجام سیاست ها و عملکردهای سلیقه ای از سوی مدیر قبلی آغاز و با ورود مدیر بعدی کلا پایان یافته و دفتر جدیدی گشوده میگردد،تمامی این دور باطل بدون اعتنا به دستورالعمل های سازمانی و شرح وظائف مصوب در اساسنامه رسمی سازمان ها و ادارات می باشد.

در بخش دوم به مواردی بر میخوریم که هیچگونه ارتباط مستقیمی میان پروژه های تعریف شده با وظائف سازمانی آنها وجود ندارد،از جمله این موارد می‌توان به پروژه شهرهای جهانی اشاره نمود،این دست پروژه ها با توجه به ماهیت وجودی که برایشان در نظر گرفته شده مستقیما و در ارتباط تنگاتنگ با مجموعه گردشگری بوده و قطعا نیازمند ایجاد زیر ساخت های لازم در بخش هایی هایی همچون جاده ها و  مسیرهای مواصلاتی،حمل و نقل،اقامتگاه ها،رستوران ها،و در انتهای این فرآیند محصولات دست‌ساز و سوغات قرار میگیرند،حال چگونه است که انجام تمامی این زنجیره تنها به صنایع دستی خلاصه گردیده و این مجموعه بدون در نظر گرفتن مسئولیت خطیر ی که در قبال دو میلیون هنرمند و صنعتگر کشور دارد می باید بخش قابل توجهی از منایع مالی و انسانی خود را صرف آن نماید.

موردی دیگر که از معجزات فرآیندهای غیر مرتبط می باشد پیگیری تعطیلی روزهای شنبه است،این مورد که سال هاست در غالب کشور های اسلامی  به دلیل انجام فرآیندهای مالی و اقتصادی با سایر کشورهای جهان صورت میگیرد و هیچ ارتباط مستقیم یا غیر مستقیمی به بحث گردشگری نداشته و در ارتباط مستقیم با وزارتخانه های اقتصاد،بازرگانی و صنعت و معدن و تجارت می باشد.

در پایان اشاره کوتاهی داشته باشیم به وظائف و خدماتی که از سوی مدیران و کارکنان بخش دولتی به قاطبه ملت ادائه میگردد؛

با توجه به این مهم که منابع کشور از جمله نفت،معادن و کانی های موجود در مملکت متعلق به آحاد ملت بوده و دولت باید با فروش این منابع و دریافت مالیات و واریز آن به خزانه،آن منابع را در جهت خدمت رسانی به مردم هزینه نماید بخشی از این هزینه ها حقوق و مزایای کارکنان و مدیران می باشد،لذا ارائه این خدمات باید انجام وظیفه تلقی گردیده و قطعا هرگونه تعریف،تمجید،حمایت و یا پاداش از سوی مدیران ارشد و میانی باید انجام پذیرد و هیچ ارتباطی به گیرنده خدمات ندارد.