مجموعه تولیدی وهنری معرق چوب سیمرغ۰۹۱۱۲۵۷۰۲۷۰قدبنان

آموزش معرق

در این بخش می توانید با استفاده آموزش های داده شده پروژه معرق خود را آغاز نمایید.

همه آموزش ها →
انواع معرق از نظر زمینه

انواع معرق از نظر زمینه

انواع معرق از نظر زمینه شامل موارد زیر می شود:

الف – معرق زمینه چوب

ب – معرق زمینه رنگ (پلی استر)

معرق زمینه چوب. معرقی  که هم. طرح  و هم زمینه. آن از چوب میباشد

معرق زمینه رنگ معرقی است طرح آن  از چوب وزمینه  آن از رنگ پلی استر می باشد

هنرجویان عزیز در صورت وجود هرگونه سوال یا راهنمایی درباره آموزش معرق می توانید با آموزشگاه و هنرکده معرق سیمرغ تماس بگیرید.09112570270 قدبنان