مجموعه تولیدی وهنری معرق چوب سیمرغ۰۹۱۱۲۵۷۰۲۷۰قدبنان

آموزش معرق

در این بخش می توانید با استفاده آموزش های داده شده پروژه معرق خود را آغاز نمایید.

همه آموزش ها →
تعریف معرق

برش منحنی

برای برش منحنی بعد از اینکه خطوط صاف رابرش زدیم برش منحنی را آغاز می کنیم. روی تخته سه لا خطوط منحنی را رسم کرده وشروع به برش می کنیم ابتدا شکل شماره ۱ را روی سه لایی رسم کرده برش می زنیم در این برش حرکت برش ما یکنواخت به سمت راست یا چپ می باشد.

برشی که می زنیم نباید شکستگی یا موج داشته باشد و خط منحنی باید صاف برش زده شود. سپس شکل شماره ۲ یا حرکت موجی را روی سه لایی رسم کرده و شروع به برش زدن می نمایم، منحنی ها را به سمت چپ و راست برش می زنیم، باید توجه داشت که دست برش در جای خود ثابت است و تنها کمان درجای ثابت خود به سمت بالا و پایین حرکت می کند و دست هدایت وظیفه حرکت قطعه چوب به طرفین را بر عهده دارد.

بدین صورت که کمان را به طور ثابت در جای خود به سمت بالا و پایین حرکت داده یا در اصطلاح معرق کارها درجا می زنیم و قطعه چوب را متناسب با بالا و پایین رفتن تیغه در جهت مورد برش به آهستگی می چرخانیم. در انجام این حرکت باید دقت عمل را با تمرین زیاد بالا ببریم چون کوچکترین اشتباه باعث شکسته شدن تیغه می شود.

برش زیگزاگ یا زاویه دار: روی تخته سه لایی شکل زیگزاگ یا زاویه را رسم کرده سپس شروع به برش زدن می نماییم. برش خط شیبدار را که تمام کردیم به لبه زاویه که رسیدیم باید عمل درجا زدن را انجام دهیم اگر در هنگام درجا زدن برش هم انجام دهیم نوک زاویه گرد می شود و تیز در نمی آید.

برای جلوگیری از شکسته شدن تیغه درعمل درجا زدن باید کمان را به صورت رفت و برگشت با س رفت و برگشت با سرعتی منظم و متناوب به سمت بالا وپا یین حرکت داد و بعد چوب را در جهت برش چرخاند اگر کمان را حرکت ندهیم و تیغه در جای خود ثابت باشد و بعد تکه چوب را در جهت برش بچرخانیم تیغه می شکند. برای برش زاویه افراد باید از هر دو دست چپ وراست تمرین داشته باشند تا عمل در جا زدن را در هر دو سمت براحتی انجام دهند.

برش دایره: بعد از اطمینان پیدا کردن از برش نوک تیز یا زاویه دار برش دایره را تمرین می کنیم. بدین صورت که به وسیله شابلون دایره ای را روی تخته سه لایی رسم کرده و برش را بصورت یک خط صاف تا لبه دایره شروع می کنیم سپس شروع به برش زدن دایره می نماییم.

برای برش دایره بهتر است افراد راست دست در جهت خلاف عقربه ساعت و افراد چپ دست در جهت عقربه های ساعت برش بزنند. دربرش دایره دست برش ثابت و عمل بالا و پایین رفتن کمان را بر عهده دارد و با دست هدایت چوب را به سمت تیغه حرکت می دهیم و عمل برش زدن را انجام می دهیم.

در هنگام برش کمان باید به صورت کاملا عمود و ۹۰ درجه نسبت به بدنمان حرکت کند. در غیر این صورت لبه ی زیر و رو دایره ای که برش داده ایم به یک اندازه در نمی آید. قطعه برش داده شده نباید کوچکتر یا بزرگتر از رویه کار باشد. در پایان برای تشخیص اینکه کاملا عمود برش زده ایم دایره برش داده شده را داخل کار قرار می دهیم اگر به راحتی در داخل کادر بچرخد (دایره از داخل کار بزرگتر یا کوچکتر نباشد) یعنی درست برش زده ایم.

برش دایره را چندین بار تکرار می کنیم تا جایی که مطمئن شویم عمود بری را کاملا یاد گرفته ایم، بعد از کسب مهارت در زمینه ی برش دایره نوبت به دولا بری می رسد. برای تمرین ابتدا روی تخته سه لا رسم می کنیم و آن را برش می دهیم. الگو را روی چوب رنگی بوسیله چسب چوب می چسبانیم، بعد ازخشک شدن چسب چوب کار را برش می دهیم.

نکته – باید توجه داشت که افراد راست دست در جهت عقربه ساعت و افراد چپ دست خلاف جهت عقربه ساعت برش می زنند.

در حین برش باید دقت کرد کمان کاملا عمود در دست گرفته شود تا هر دو قطعه هم اندازه در آید بعد از اتمام برش به وسیله ی تیزک یا کاتر دو قطعه را از هم جدا کرده و قالب را به جای الگو قرار می دهیم اگر قالب از الگو بزرگتر باشد داخل جای الگو جا نمی رود و یا اگر از الگو کوچکتر باشد فضای خالی اضافه ایجاد می شود.

در این صورت برای کسب مهارت لازم دراین قسمت باید تمرینات مراحل قبل را تکرار کرد تا طریقه صحیح دست گرفتن کمان وعمود برش زدن را بیاموزیم تا درانجام کار اصلی دچارمشکل نشویم.

نکته- البته در انجام کار اصلی برای قراردادن الگو روی قطعه چوب رنگی استفاده ازمیخ سایه به جای چسب چوب توصیه می شود. چون باعث می شود حین کار در اثر فشار دست و کمان الگو روی چوب سر نخورد و از آن جدانشود. ولی باید دقت داشته باشیم طوری میخ را روی چوب بکوبیم تا اثری از آن بر جای نماند.

هنرجویان عزیز در صورت وجود هرگونه سوال یا راهنمایی درباره آموزش معرق می توانید با آموزشگاه و هنرکده معرق سیمرغ تماس بگیرید.