مجموعه تولیدی وهنری معرق چوب سیمرغ۰۹۱۱۲۵۷۰۲۷۰قدبنان

آموزش معرق

در این بخش می توانید با استفاده آموزش های داده شده پروژه معرق خود را آغاز نمایید.

همه آموزش ها →
تعریف معرق

تعریف معرق

معرق به معنای وصله ، تکه تکه و رگه رگه می باشد و اصولاَ به هر چیز رگه دار معرق گویند. و معنی دیگر معرق به معنی جابه جایی و جایگزینی است

ولی مفهوم معرق چوب ایجاد نقشهاست که از دوربری و در کنار هم قرار  دادن چوبهای رنگی و مصالح دیگر مثل فیبر، خاتم، فلز، صدف واستخوان وعاج  روی زمینه چوب یا رنگ پلی استر می باشد.

هنرجویان عزیز در صورت وجود هرگونه سوال یا راهنمایی درباره آموزش معرق می توانید با آموزشگاه و هنرکده معرق سیمرغ تماس بگیرید.