مجموعه تولیدی وهنری معرق چوب سیمرغ۰۹۱۱۲۵۷۰۲۷۰قدبنان

آموزش معرق

در این بخش می توانید با استفاده آموزش های داده شده پروژه معرق خود را آغاز نمایید.

همه آموزش ها →
آموزش معرق

اسامی دست ها و وظایف آن

اسامی دست ها و وظایف آن به شرح زیر می باشد:

۱- دست برش ۲- دست هدایت

۱- هر دستی که کمان اره مویی را جهت برش در دست گرفته باشد دست برش نامیده می شود که در راست دست ها دست راست دست برش و در چپ دست ها دست چپ دست برش می باشد.

وظایف دست برش:

۱- در جای خود ثابت بماند و به جلو و عقب و طرفین حرکت نکند.

۲- طول برش را رعایت کند : استفاده از تمامی دندانه های تیغ در زمان برش که باید از تمامی طول اره استفاده کند.

۳- سرعت برش را رعایت کند : به معنای رعایت یک سیکل عمل رفت و برگشت با یک زمان مشخص است.

دست هدایت: دستی که کمان در دست ندارد و با آن قطعه چوب را هدایت می کند دست هدایت گویند که در راست دست ها دست چپ دست هدایت و در چپ دست ها دست راست دست هدایت می باشد.

وظایف دست هدایت:

۱- خنثی کردن نیروی برگشت کمان: به این معنی که در زمان برش کاری زمانی که تیغه به سمت بالا حرکت می کند به جهت آن که جسم مورد نظر همراه با تیغه به سمت بالا حرکت می کند به جهت آنکه جسم مورد نظر در جای خود ثابت باشد نیرویی از جانب دست هدایت به جسم وارد می شود تا جسم در جای خود ثابت بماند.

۲- هدایت به سمت تیغه: دست برش همیشه در جای خود ثابت است و حرکت رفت و برگشت دارد و برای اینکه عمل برش صورت گیرد باید جسم مورد نظر به سمت تیغه حرکت کند.

۳-ایجاد گام برش: به معنای یک سیکل عمل رفت و برگشت است. هرگاه عمل برش را انجام می دهیم شیارهای عمودی را در سطح چوب مشاهده می کنیم که هریک از این فواصل را گام برش گویند. پس گام برش در یک جسم باید دارای فاصله مساوی باشد. یعنی نیروی پیش برنده به سمت تیغه برابر باشد.

توانایی آماده سازی طرح معرق کاری

تمرینهای برش کاری:

بعد از آشنا شدن با وظایف دستها و ابزار وسایل کار معرق باید تمرینات مربوط به برش را آغاز نماییم.

مراحل برش:

۱- خط صاف ۲- منحنی ۳- زیکزاک یا منحنی ۴- دایره

ابتدا به وسیله خط کش بر روی تخته سه لایی چند خط افقی کشیده سپس از روی خط شروع به برش زدن می نماییم باید توجه داشت که در هنگام کشیدن خط با مداد یا خودکار خط نازک رسم کنیم تا در موقع برش بتوانیم کاملا از روی خط برش بزنیم و خطای برش به وجود نیاید.

بعد از اینکه خطوط را برش زدیم آنها را مورد بازبینی قرار داده و بررسی میکنیم وقتی دو تکه بریده شده در کنار هم قرار می دهیم نباید شکاف و یا فضای خالی بین آنها وجود داشته باشد.

برای رسم خطوط صاف ابتدا فاصله خط حدود ۱ سانتیمتر و سپس فاصله خط ها را کمتر می کنیم و برش می زنیم چون هر چه فاصله خط ها کمتر باشد قدرت برش را بالاتر می برد.

لازم به ذکر است برای برش چوب ها کمان و یا دست برش باید ثابت باشد و تنها کمان به سمت بالا و پایین برود و به وسیله دست هدایت زمینه کار باید حرکت داشته باشد و به سمت تیغ اره حرکت نماید مثل چرخ خیاطی که سوزن آن ثابت و پارچه به سمت سوزن حرکت می کند.

برای جلوگیری از شکسته شدن تیغه در عمل درجا زدن باید کمان را به صورت رفت و برگشت با سرعت منظم و متناوب به سمت بالا و پایین حرکت داد و بعد چوب را در جهت برش چرخاند اگر کمان را حرکت ندهیم وتیغه درجای خود ثابت باشد و بعد تکه چوب را درجهت برش بچرخانیم تیغه می شکند.

هنرجویان عزیز در صورت وجود هرگونه سوال یا راهنمایی درباره آموزش معرق می توانید با 09112570270 سیمرغ تماس بگیرید.